LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 republicată si actualizată

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în construcţii *)   EMITENT: PARLAMENTUL Data Intrarii in vigoare: 28 Octombrie 2015 ––––––––––––––––––––––––- Forma consolidată valabilă la data de 11 Februarie 2016 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28 Octombrie 2015 până la data selectată –––-   ────────── *) Republicată în […]

Citește mai mult

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată si actualizată

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   EMITENT: PARLAMENTUL Data Intrarii in vigoare: 30 Septembrie 2015 ––––––––––––––––––––––––- Forma consolidată valabilă la data de 11 Februarie 2016 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30 Septembrie 2015 până la data selectată –––- ────────── *) Notă CTCE: […]

Citește mai mult