Servicii

Proiectare si consultanta CFDP

Proiectare drumuri şi poduri:

 • Drumuri naționale
 • Drumuri județene
 • Drumuri comunale
 • Drumuri de exploatare: agricole şi forestiere
 • Drumuri industriale sau private
 • Parcări şi incinte industriale
 • Poduri şi podețe
 • Sistemul de circulații în ansambluri rezidențiale
 • Străzi şi accese
 • Parcuri, alei pietonale şi promenade
 • Piste de biciclete
 • Semnalizare rutieră prin:
  • marcaje rutiere
  • indicatoare si elemente semnalizatoare.

Studii de circulație

Documentații pentru Poliția Rutieră:

 • Semnalizare rutieră pe timpul lucrărilor
 • Completare semnalizare rutieră
 • Intrare în legalitate

Studii de fundamentare – circulație

Evaluarea tehnică şi/sau financiară

Specialități:

 • Drumuri şi poduri
 • Rețele hidroedilitare (apă, canal menajer, canal pluvial)
 • Iluminat şi metropolitan
 • Rețele gaz natural

Faze de proiectare si studii:

 • Studii topografice – cu aviz OCPI
 • Studii geotehnice – cu verificare Af
 • Expertize tehnice cu experți avizați MLPAT
 • Documentații de avizare şi obținerea avizelor
 • Studii de fezabilitate
 • Documentații de avizare a lucrărilor de investiții
 • Proiecte de autorizare a construcției
 • Proiecte de organizare a execuției
 • Proiecte tehnice

Verificări MLPAT aferente specialităților proiectate

Consultanță tehnică

Asistență tehnică