HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008

HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii EMITENT: GUVERNUL   PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008 Data Intrarii in vigoare: 22 Ianuarie 2008 […]

Citește mai mult

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 republicată si actualizată

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în construcţii *)   EMITENT: PARLAMENTUL Data Intrarii in vigoare: 28 Octombrie 2015 ————————————————————————- Forma consolidată valabilă la data de 11 Februarie 2016 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28 Octombrie 2015 până la data selectată ———-   ────────── *) Republicată în […]

Citește mai mult

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată si actualizată

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   EMITENT: PARLAMENTUL Data Intrarii in vigoare: 30 Septembrie 2015 ————————————————————————- Forma consolidată valabilă la data de 11 Februarie 2016 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30 Septembrie 2015 până la data selectată ———- ────────── *) Notă CTCE: […]

Citește mai mult